ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวคลองแหลม ตำบลแหลม หมู่4 ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าเตียน ตำบลแหลม 188/2 หมู่7 ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนวัดท้ายโหนด ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนวัดแหลม ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนวัดโคกสูง ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วัดศาลาตะเคียน ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วัดศิลาล้อน(วัดท้ายโหนด) ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วัดแหลม ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วัดโคกสูง ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
สถานีอนามัยตำบลแหลม ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง