ค้นพบจำนวน 118 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พัทธสีมา ตำบลท่าซอม หมู่4 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวคลองแหลม ตำบลแหลม หมู่4 ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหน้าสตน ตำบลหน้าสตน 2/12 หมู่2 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหน้าทวด ตำบลหน้าสตน 255/6 หมู่6 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศาลาแก้ว ตำบลหัวไทร หมู่3 ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมาบยอด ตำบลเขาพังไกร 149 หมู่6 ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าเตียน ตำบลแหลม 188/2 หมู่7 ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนแค ตำบลทรายขาว หมู่2 ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลรามแก้ว ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านราม 50/2 หมู่6 ต.บ้านราม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางนบ หมู่1 ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลควนชะลิก 18 หมู่3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาพังไกร 89/2 หมู่3 ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะเพชร 169 หมู่6 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
ศูนย์สุขภาพชุมชนที่ 4 โรงพยาบาลหัวไทร 43 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวไทร 43/4 ถ.อนุสรณ์ ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนบ้านท่าเสริม ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนบำรุงวิทยา ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนบ้านปากพรุ ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนวัดนพคุณ ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนบ้านบางโหนด ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนวัดบ่อโพง ต.บ้านราม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนวัดโคกพิกุล ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิสานอุปถัมภ์) ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นมิตรภาพที่ 112 ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนทรายขาววิทยา ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนหัวไทร ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนอนุบาลเพชรเทวี ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนบ้านหน้าศาล ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนบ้านหนองบอน ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนวัดท้ายโหนด ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนวัดฉิมหลา ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนเขาพังไกร ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนวัดบูรณาวาส ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนบ้านลากชาย ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนวัดแหลม ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนวัดโคกสูง ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนวัดรามแก้ว ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนบ้านแหลมราษฎร์บำรุง ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนวัดควนชะลิก ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนวัดปากเหมือง ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนบ้านหัวไทร ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
ที่ว่าการอำเภอหัวไทร ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหัวไทร ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
สำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวไทร ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาหัวไทร ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วัดท่าเสริม ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วัดเกาะเพชร ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วัดพัทธสีมา ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วัดเสาธง ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วัดนพคุณ ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วัดหรั่ง ต.บ้านราม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วัดบ่อโพง ต.บ้านราม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วัดหน้าสตน ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วัดโคกพิกุล ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วัดหัวค่าย ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วัดหัวช้าง ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วัดหัวไทร ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วัดทะเลปัง ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วัดศาลาตะเคียน ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วัดสว่างอารมณ์ ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วัดศิลาล้อน(วัดท้ายโหนด) ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วัดฉิมหลา ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วัดบูรณาวาส ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วัดบางลูกค้า ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วัดแหลม ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วัดโคกสูง ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วัดรามแก้ว ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วัดคีรีน้อย ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วัดปากเหมือง ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วัดผาสุข ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วัดควนชะลิก ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
สถานีอนามัยบ้านท่าซอม ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
สถานีอนามัยเกาะเพชร ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
สถานีอนามัยบางนบ ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
สถานีอนามัยบ้านราม ต.บ้านราม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
สถานีอนามัยบ้านศาลาแก้ว ต.บ้านราม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
สถานีอนามัยบ้านหน้าสตน ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
สถานีอนามัยตำบลทรายขาว ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
สถานีอนามัยบ้านหน้าทวด ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
สถานีอนามัยตำบลเขาพังไกร ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
สถานีอนามัยตำบลแหลม ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
สถานีอนามัยตำบลรามแก้ว ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
สถานีอนามัยบ้านปากเหมือง ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
มัสยิดดารุลเอียะสาน ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
มัสยิดดารุสลามบ้านหัวหรง ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
มัสยิดบ้านแสงสุริยา ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
มัสยิดอัลกุบรอฮ์ ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
มัสยิดมุสลิมสามัคคีบ้านหน้าศาล ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
มัสยิดอัลตักวา ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
มัสยิดนูรุ้ลนารีม ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
มัสยิดมูฮัมเด็นบารียะฮ์ ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
หาดจันท์แจ้ง ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง