ค้นพบจำนวน 46 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเปร็ต ตำบลขนอม หมู่7 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม หมู่3 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนชุมชนบ้านโหนด ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501) ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนขนอมพิทยา ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านหน้าด่าน ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนวัดกระดังงา ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านเปร็ต ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
หน่วยผสมเทียมอำเภอขนอม ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
ที่ว่าการอำเภอขนอม ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
สำนักงานเทศบาลตำบลขนอม ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอขนอม ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดคูลา ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดกระดังงา ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
สถานีอนามัยบ้านเปร็ต ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
อ่าวขนอม ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
หาดหน้าด่าน ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
หาดหัวถนน ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
หาดในแป็รด ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
อลงกตรีสอร์ท ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
ระเบียงทรายรีสอร์ท ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
หาดตาลคู่รีสอร์ท ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงแรมศรีขนอม ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงแรมขนอมโกลเด้นบีช ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
สถานีตำรวจภูธรอำเภอขนอม ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงพยาบาลขนอม ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
คริสตจักรพันธสัญญาขนอม ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
เอวัณช็อปปิ้งพลาซ่า ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4014-4232 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
ท่าเทียบเรือประมง ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ หมู่1 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 075-685269
075-528495
วัดกระดังงา ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
อาว่า รีสอร์ท แอนด์ สปา 28/3 หมู่6 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 075300310 ถึง 1
อลงกต รีสอร์ท 28/1 หมู่2 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 075-529493
สุภา รอยัล บีช (Supa Royal Beach) 51/4 หมู่8 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 075-528552
ไวท์บีช รีสอร์ท 56/2 หมู่8 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 075-527503
ราชาคีรี รีสอร์ทแอนด์สปา 99 ถ.หาดในเพลา หมู่8 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 0 75527847
081-8750842
ระเบียงทรายรีสอร์ท 99/1 หมู่1 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 075-528910-1
เมืองใหม่ 48/3 หมู่3 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 081-9072131
โรงแรมบ้านศิวิไลซ ์ รีสอร์ท (Baan Civilize Resort) 54 ถ.คอเขา -ในเพลา หมู่2 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 075528889
ในเพลา เบย์ รีสอร์ท 51/3 หมู่8 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 0 7552 9039
0 7552 9425
ทิพย์มนตรี รีสอร์ท 12 หมู่7 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 0 7552 8147
ขนอมฮิลล์ รีสอร์ท 60/1 หมู่8 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 075300222
0819563101
ขนอมโกลเด้นบีช (Kanom Golden Beach) 59/3 หมู่4 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 075326688
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง