ค้นพบจำนวน 87 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางคู 21/1 หมู่3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนางกำ ตำบลดอนสัก 6/6 หมู่10 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าน้อย ตำบลควนทอง ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าจันทร์ ตำบลท้องเนียน หมู่4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเปร็ต ตำบลขนอม หมู่7 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาหัวช้าง ตำบลควนทอง หมู่10 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม หมู่3 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนบ้านแขวงเภา ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านท่าจันทร์ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านน้ำโฉ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านควนทอง (ประชาอุทิศ) ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านท่าม่วง ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนชุมชนบ้านโหนด ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนชุมชนวัดบางคู ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501) ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนขนอมพิทยา ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านหน้าด่าน ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนวัดกระดังงา ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านท่าน้อย ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านเปร็ต ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านคลองเหลง ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
งานตำรวจน้ำขนอม ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
หน่วยผสมเทียมอำเภอขนอม ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
ที่ว่าการอำเภอขนอม ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
สำนักงานเทศบาลตำบลขนอม ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอขนอม ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดธาตุการาม(วัดเขาธาตุ) ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดธารทอง ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดบางคู ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดคูลา ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดกระดังงา ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดท่าน้อยคุณาราม ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดป่าเขาหัวช้าง ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
สถานีอนามัยบ้านท่าจันทร์ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
สถานีอนามัยบ้านบางคู ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
สถานีอนามัยบ้านท่าน้อย ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
สถานีอนามัยบ้านเปร็ต ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
สถานีอนามัยบ้านเขาหัวช้าง ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
อ่าวขนอม ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
สถานที่ท่องเที่ยวบ่อน้ำผุดธรรมชาติ ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
หาดหน้าด่าน ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
หาดหัวถนน ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
หาดในแป็รด ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
เกาะแตน ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
เกาะมัดสุม ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
เกาะมัดแดง ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
แหลมประทับ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
เกาะวังนอก ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
เกาะทุ่งทุ ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
น้ำตกท่าน้อย ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
เขาป่น ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
อลงกตรีสอร์ท ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
ระเบียงทรายรีสอร์ท ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
หาดตาลคู่รีสอร์ท ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงแรมศรีขนอม ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงแรมขนอมโกลเด้นบีช ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
สถานีตำรวจภูธรอำเภอขนอม ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตศรีวิชัย ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงพยาบาลขนอม ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
คริสตจักรพันธสัญญาขนอม ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
เอวัณช็อปปิ้งพลาซ่า ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4014-4232 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401-4014 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
ท่าเรือเฟอร์รี่ไลน์ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
ท่าเทียบเรือประมง ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ หมู่1 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 075-685269
075-528495
อ่าวท้องหยี อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
วัดเจดีย์หลวง หมู่4 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดกระดังงา ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
อาว่า รีสอร์ท แอนด์ สปา 28/3 หมู่6 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 075300310 ถึง 1
อลงกต รีสอร์ท 28/1 หมู่2 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 075-529493
สุภา รอยัล บีช (Supa Royal Beach) 51/4 หมู่8 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 075-528552
ไวท์บีช รีสอร์ท 56/2 หมู่8 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 075-527503
ราชาคีรี รีสอร์ทแอนด์สปา 99 ถ.หาดในเพลา หมู่8 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 0 75527847
081-8750842
ระเบียงทรายรีสอร์ท 99/1 หมู่1 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 075-528910-1
เมืองใหม่ 48/3 หมู่3 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 081-9072131
บ้านท้องชิง รีสอร์ท (Bann Thongching Resort) 12 หมู่2 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 0879153322
โรงแรมบ้านศิวิไลซ ์ รีสอร์ท (Baan Civilize Resort) 54 ถ.คอเขา -ในเพลา หมู่2 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 075528889
ในเพลา เบย์ รีสอร์ท 51/3 หมู่8 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 0 7552 9039
0 7552 9425
ทิพย์มนตรี รีสอร์ท 12 หมู่7 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 0 7552 8147
ขนอมฮิลล์ รีสอร์ท 60/1 หมู่8 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 075300222
0819563101
ขนอมโกลเด้นบีช (Kanom Golden Beach) 59/3 หมู่4 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 075326688
ถ้ำเขาวังทอง หมู่7 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 08-72690365
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง