ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเทพราช 1 หมู่7 ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเปลี่ยน ตำบลเปลี่ยน 2/11 หมู่4 ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โรงเรียนวัดสุธรรมาราม ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
วัดสุธรรมาราม ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
วัดสวนศิขรบรรพต ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
วัดเทพราช ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
สถานีอนามัยตำบลเทพราช ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
สถานีตำรวจภูธรตำบลเปลี่ยน ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
น้ำตกอ่าวยางแดง หมู่10 ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง