ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าหิน ตำบลเปลี่ยน 145/3 หมู่10 ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนใคร ตำบลกลาย หมู่9 ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120
โรงเรียนดอนใคร ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120
วัดดอนใคร ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง