ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาแล ตำบลเสาเภา 146 หมู่8 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นเหรียง ตำบลเสาเภา 101/1 หมู่5 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โรงเรียนวัดขรัวช่วย ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โรงเรียนอนุบาลสิทธิพร ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โรงเรียนวัดปากด่าน ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โรงเรียนวัดคงคาวดี ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต (จินดามัยคุณ) ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
เทคโนโลยีพาณิชยการสิชล ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
หน่วยผสมเทียมอำเภอสิชล ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
วัดขรัวช่วย ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
วัดปากด่าน ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
วัดคงคาวดี ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
สถานีอนามัยบ้านต้นเหรียง ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
สถานีอนามัยบ้านนาแล ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
สถานีตำรวจภูธรตำบลเสาเภา ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
เอ็กแมน การ์เด้น รีสอร์ท 39/2 หมู่5 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340 075 367 566
075 367 498
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง