ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจอมพิบูลย์ ตำบลทุ่งปรัง 95 หมู่10 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิชล ถ.สุราษฏร์-นครศรีฯ หมู่10 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านต้นจันทร์ ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านปลายทอน ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 424 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิชล ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดถ้ำเทียนถวาย ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดคุมแป ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดปัณณาราม ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
สถานีอนามัยบ้านจอมพิบูลย์ ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
มัสยิดดารุลอามาน(มัสยิดบ้านปลายทอน) ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
มัสยิดอัลมูฮัมมะดียะฮุ ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
วิทยาลัยเทคนิคสิชล ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401-4105 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง