ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปัง ตำบลควนชุม 281 ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกลอง ตำบลควนพัง 56/1 หมู่5 ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนวัดปลายสระ ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนบ้านเกยเชน ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนวัดวัวหลุง ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
วัดสโมสรสัทธาวาส ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
วัดเทพมงคล ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
สถานีอนามัยบ้านกลอง ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
สถานีอนามัยบ้านปัง ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง