ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทำเนียบ ตำบลควนพัง 201 หมู่7 ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนวัดควนชุม ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนสุนทราภิบาล ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนตระพังพิทยาคม ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
วัดประชุมชน ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
วัดสุวรรณโฆษิต ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
สถานีอนามัยบ้านทำเนียบ ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง