ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระพัง ตำบลเสาธง 422 หมู่7 ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งหล่อ ตำบลควนชุม หมู่2 ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกคราม ตำบลทางพูน หมู่4 ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนบ้านท่าเจริญ ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนวัดธงทอง ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนเสาธงวิทยา ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนประชานุเคราะห์ 7 ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
วัดเจริญธรรมาราม ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
วัดธงทอง ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
วัดพัฒนาราม ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
วัดสารีปุตตาราม(วัดป่าแชง) ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
สถานีอนามัยบ้านสระพัง ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
วัดธงทอง ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350 089-5946320 084-0569685
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง