ค้นพบจำนวน 34 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพุดหง ตำบลหินตก หมู่5 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำหัก ตำบลน้ำหัก ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านถลุงทอง หมู่1 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขุนพัง ตำบลหินตก หมู่2 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไม้หลา ตำบลหินตก หมู่9 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนบ้านปลายราง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนวัดธาราวง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนบ้านท่าไทร ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนทิพย์กองลาศวิทยา ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนบ้านห้วยหาร ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนบ้านป่าแชง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนดอนบอสโกพัฒนา ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนวัดสามัคยาราม ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
หน่วยกู้ภัยร่อนพิบูลย์ ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
สำนักงานเทศบาลตำบลหินตก ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
วัดวิภาวดีรังสิตาราม ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
วัดท่าไทร ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
วัดศรีพิบูลย์(วัดไม้หลา) ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
วัดเถลิงกิตติยาราม ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
วัดสามัคยาราม ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
สถานีอนามัยบ้านขุนพัง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านพุดหง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
สถานีอนามัยบ้านทุ่งหล่อ ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
มัสยิดอัลกุบลอ ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
มัสยิดนูรุ้ลมุสลีมีน ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
ปราสาทวิษณุวังศิลาศรีวิชัยบรรทายทม ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4238-403 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
ไม้หลา รีสอร์ท 2/1 หมู่4 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350 089-2151584
วัดศรีพิบูลย์ 167 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350 075-373396
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง