ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะขามเรียง ตำบลปากแพรก 53/1 หมู่9 ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเนิน บ้านเนิน หมู่6 ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดบางด้วน ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดปากแพรก ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดสระเกตุ ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วัดปากแพรก ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วัดสระเกตุ ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง