ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวัดสระ ตำบลท่าพญา 113 หมู่5 ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางแรด ตำบลบ้านเพิง 50 หมู่1 ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดปากบางท่าพญา ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนบ้านบางแรด ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดท่าพระญา ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดสระ ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วัดปากบางท่าพญา ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วัดท่าพระญา ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วัดสระ ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
สถานีอนามัยบ้านบางแรด ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง