ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลายทราย ตำบลแหลมตะลุมพุก ถ.ราชประชานุเคราะห์ หมู่1 ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก ถ.ราชประชานุเคราะห์ ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วัดสุเทพธาราม ถ.ราชประชานุเคราะห์ ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วัดแหลมตะลุมพุก ถ.ราชประชานุเคราะห์ ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
สถานีอนามัยบ้านปลายทราย ถ.ราชประชานุเคราะห์ ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
เกาะปาหยัน (เกาะสาม) ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
แหลมตะลุมพุก ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
จุดชมวิวปลายแหลมตะลุมพุก ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
ชายทะเลปากพนัง ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง