ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางสระ ตำบลคลองกระบือ 154 หมู่9 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางไทรนนท์ ตำบลบ้านใหม่ 92 หมู่3 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตรงบน ตำบลคลองกระบือ หมู่4 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนฝ่าวัดพระบาทราษฎร์บำรุง ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดมหหิสราราม ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดสุขุม ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนบ้านบางคุระ ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วัดมหหิสราราม ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วัดสุขุม ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วัดสุวรรณภูมิวิหาร ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
สถานีอนามัยบ้านบางสระ ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
สถานีอนามัยบ้านตรงบน ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง