ค้นพบจำนวน 27 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางบูชา ตำบลเกาะทวด หมู่8 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย 32/1 หมู่13 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเปี๊ยะเนิน 91 หมู่6 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนบ้านแสงวิมาน ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนวัดบางตะพาน ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนวัดบางมะขาม ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนวัดธาราวดี ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนสหมิตรวิทยา ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนอนุบาลปากพนัง ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนบ้านราษฎร์สงวน ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนวัดคลองน้อย ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนบ้านปากคลอง ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
วัดเกาะนางโดย ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
วัดบางตะพาน ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
วัดบางสะพาน ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
วัดธาราวดี ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
วัดบางจาก ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
วัดกัลยานฤมิต ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
วัดคลองน้อย ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
วัดเกาะรุ้งกาญจนาภิเษก ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
สถานีอนามัยบ้านแสงวิมาน ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
สถานีอนามัยบ้านเปี๊ยะเนิน ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
สถานีอนามัยบ้านบางบูชา ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
มัสยิดแสงวิมาน ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง