ค้นพบจำนวน 186 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวัดสระ ตำบลท่าพญา 113 หมู่5 ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะขามเรียง ตำบลปากแพรก 53/1 หมู่9 ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลายทราย ตำบลแหลมตะลุมพุก ถ.ราชประชานุเคราะห์ หมู่1 ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางสระ ตำบลคลองกระบือ 154 หมู่9 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางศาลา ตำบลบางศาลา หมู่6 ต.บางศาลา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางบูชา ตำบลเกาะทวด หมู่8 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางนาว ตำบลบางพระ 68 ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางน้อง ตำบลหูล่อง 49/3 หมู่6 ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางตะลุมพอ ตำบลขนาบนาก 147 หมู่8 ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางไทรนนท์ ตำบลบ้านใหม่ 92 หมู่3 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางแรด ตำบลบ้านเพิง 50 หมู่1 ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบนเนิน ปากพนังฝั่งตะวันตก หมู่4 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตรงบน ตำบลคลองกระบือ หมู่4 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชายทะเล ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก 305 ถ.ราชประชานุเคราะห์ หมู่1 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขนาบนาก ตำบลขนาบนาก 54 หมู่2 ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่บน 28/1 หมู่8 ต.บ้านใหม่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย 32/1 หมู่13 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเปี๊ยะเนิน 91 หมู่6 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเนิน บ้านเนิน หมู่6 ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะทัง ตำบลท่าพญา 30/2 อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะจาก ตำบลป่าระกำ 65/1 หมู่2 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอปากพนัง 198 ถ.ชายน้ำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปากพนัง ซ.72 ถ.ประชาวัฒนา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลปากพนัง ถ.ศรีสมบูรณ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง ถ.ชายน้ำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก ถ.ราชประชานุเคราะห์ ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนบ้านแสงวิมาน ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนบ้านชายทะเล ถ.ราชประชานุเคราะห์ ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดบางตะพาน ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนวัดรัตนาราม ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดบางฉนาก ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดบางมะขาม ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนปากพนังพณิชยการ ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนปากพนัง ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนอนุบาลแพทยกิจพิทยา ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนสตรีปากพนัง ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนอนุบาลหลวงครูวิทยา ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดธาราวดี ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี ถ.สุนอนันต์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา ถ.สุนอนันต์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ ถ.สุนอนันต์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนอนุบาลชุมสุข ถ.สุนอนันต์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์ ถ.ศรีสมบรูณ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนอนุบาลกานต์สินี ถ.ศรีสมบรูณ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนสหมิตรวิทยา ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนอนุบาลพรธิรา ถ.ศรีสมบรูณ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ถ.ศรีสมบรูณ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนฝ่าวัดพระบาทราษฎร์บำรุง ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดมหหิสราราม ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนอนุบาลปากพนัง ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนวัดสุขุม ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนบ้านราษฎร์สงวน ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนวัดกาญจนาราม ต.บางพระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดคลองน้อย ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนวัดปากบางท่าพญา ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนบ้านปากคลอง ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนบ้านบางแรด ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดท่าพระญา ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดปากตรง ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดแจ้ง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดเกาะจาก ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนโสภนคณาภรณ์ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดสระ ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนบ้านบางคุระ ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดบ้านใหม่บน ต.บ้านใหม่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดบางด้วน ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดบางศาลา ต.บางศาลา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดบางเข็ม ต.บางศาลา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดปากแพรก ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดสระเกตุ ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
แผนก 3 กองกำกับการ 3 ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
ที่ว่าการอำเภอปากพนัง ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปากพนัง ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
สำนักงานสหกรณ์อำเภอปากพนัง ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
สำนักงานชลประทานที่ 15 ถ.สุนอนันต์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
สำนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดปากพนัง ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
ศาลจังหวัดปากพนัง ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
เรือนจำจังหวัดปากพนัง ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง ถ.ศรีสมบรูณ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วัดสุเทพธาราม ถ.ราชประชานุเคราะห์ ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วัดแหลมตะลุมพุก ถ.ราชประชานุเคราะห์ ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วัดเกาะนางโดย ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
วัดไทยมังคลาราม ถ.ราชประชานุเคราะห์ ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วัดบางตะพาน ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
วัดบางสะพาน ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
วัดบางฉนาก ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง