ค้นพบจำนวน 20 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หัวควน ตำบลปริก 19/1 หมู่3 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองคล้า ตำบลปริก 324 หมู่1 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนควนลำภู ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนบ้านใสใหญ่ ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนวัดควน ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนบ้านควนอวดพัน ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนบ้านเกาะรอม ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนบ้านหนองคล้า ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
วัดไสใหญ่ ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
วัดควน ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
วัดบ้านหนองคล้า ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
สถานีอนามัยบ้านควนอุโบสถ ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
สถานีอนามัยบ้านหนองคล้า ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
สถานีอนามัยบ้านไสยูงปัก ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
มัสยิดอันซอริสซุนนะฮ์ ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
แยกจันดี ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง