ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองดี ตำบลทุ่งสง 137/5 หมู่1 ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ หมู่2 ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสี่แยก ตำบลทุ่งสง 63/5 หมู่4 ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไสยูงปัก ตำบลทุ่งสง 37/3 หมู่5 ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
โรงเรียนวัดหนองดี ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอนาบอน ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
สถานีอนามัยบ้านสี่แยก ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
สถานีอนามัยบ้านหนองดี ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
แยกหนองดี ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง