ค้นพบจำนวน 21 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสหกรณ์ ตำบลเขาขาว หมู่3 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่เหนือ ตำบลเขาขาว 149 หมู่9 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านเขาตาว ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนวัดนิคมคีรี ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านไสส้าน ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านหน้าเขา ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านไสส้าน ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
วัดสหกรณ์นิคม ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
วัดเขาตาว ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
วัดนิคมคีรี ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
วัดพันธาราม ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีอนามัยบ้านสหกรณ์นิคม ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีอนามัยบ้านคลองเสาเหนือ ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สวนป่าบ้านเขาตาว ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
น้ำตกสวรรค์ ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีตำรวจภูธรตำบลเขาตาว ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4110-4214 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง