ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบนควน ตำบลนาโพธิ์ 300 หมู่5 ต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านเกาะปราง ต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านหนองตาม ต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีอนามัยบ้านบนควน ต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
แยกสหกรณ์ ต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง