ค้นพบจำนวน 27 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใสใหญ่ ตำบลถ้ำใหญ่ 105/2 หมู่7 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลถ้ำใหญ่ ต.ถ้ำใหญ่ หมู่4 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอทุ่งสง 261 ถ.เพชรเกษม หมู่2 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนมหาราช 3 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนทุ่งสง ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านจำปา ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านน้ำพุ ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
กองกำกับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 (ค่ายศรีนครินทรา) ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
เรือนจำอำเภอทุ่งสง ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
ศาลจังหวัดทุ่งสง ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สำนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดทุ่งสง ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
วัดจำปาวนาราม ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีอนามัยบ้านไสใหญ่ ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีอนามัยบ้านถ้ำใหญ่ ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
น้ำตกโยง ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
ริมธารรีสอร์ท ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
คริสตจักรความหวังใหม่ทุ่งสง ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
แยกบ้านจำปา ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีรถไฟไสใหญ่ ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีรถไฟช่องเขา ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง หมู่7 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 075-354967
น้ำตกปลิว หมู่3 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
วัดไตรวิทยาราม ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 081-2850135
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง