ค้นพบจำนวน 25 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังยวน ตำบลที่วัง 3/10 หมู่8 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านก้างปลา ตำบลที่วัง หมู่2 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค) ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านชายคลอง ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนวัดควนชม ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านหนองปลิง ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนวัดก้างปลา ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านวังยวน ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
วัดธรรมเผด็จ ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
วัดโคกกฐิน ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
วัดนาตาแย้ม ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
วัดชายคลอง ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
วัดควนชม ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
วัดก้างปลา ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
วัดวังยวนราษฎร์อุทิศ ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
สถานีอนามัยก้างปลา ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีอนามัยบ้านวังยวน ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีรถไฟที่วัง ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
วัดก้างปลา ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 075-538344
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง