ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองตูก ตำบลกะปาง 176 หมู่1 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกะปาง 324 หมู่5 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 181 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โรงเรียนวัดกะโสม ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โรงเรียนอนุบาลคำแหง ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โรงเรียนบ้านคลองตูก ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
วัดกะโสมใต้ ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
วัดกะโสมเหนือ ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
สถานีอนามัยกะปาง ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
สถานีอนามัยคลองตูก ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
ถ้ำวังหมู ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
สถานีบริการน้ำมันพีที ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
สถานีตำรวจภูธรตำบลกะปาง ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151-403 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง