ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งควาย ตำบลเขาโร 8 หมู่1 ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาโร ตำบลเขาโร 70 หมู่5 ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านหนองท่อม ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านวังเต่า ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านนาพรุ ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านเขาโร ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนวัดเขาโร ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
วัดทุ่งควาย ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
วัดเขาโร ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีอนามัยบ้านทุ่งควาย ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีอนามัยบ้านเขาโร ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานปฏิบัติธรรมถ้ำเขาพลู ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง