ค้นพบจำนวน 21 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหว้า ตำบลชะมาย 111 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนพาณิชยการทุ่งสง ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนรัตนศึกษา ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชะมายนุกูล) ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนอนุบาลทุ่งสง ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนตันติวัตร ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
วัดโคกสะท้อน ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
วัดชัยชุมพล ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
ที่ทำการแพทย์เขตทุ่งสง ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีอนามัยบ้านหนองหว้า ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
ถ้ำตลอด ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงแรมหน้าเขา ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงแรมไทรทอง ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
แยกบ้านหนองหว้า ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41-403 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
ทุ่งสง รีสอร์ท 16-ม.ค. หมู่2 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 0 7542 4364-7
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง