ค้นพบจำนวน 38 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลทุ่งสง 147 ถ.ชนปรีดา ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งสง 147 ถ.ชนปรีดา ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนกาญจนศึกษา ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนรัตนศึกษาชนปรีดา ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนสตรีทุ่งสง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนเสริมปัญญา ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนเจริญวิทยา ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
กองกำกับการ 2 กองตำรวจรถไฟ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สำนักงานเทศบาลตำบลปากแพรก ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สำนักงานบริการโทรคมนาคมสาขาทุ่งสง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราชเขต 2 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
วัดเขาปรีดี ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
วัดท่าแพ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
เทียมฟ้าโฮเต็ล ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
ใหญ่โฮเต็ล ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงแรมไทยวัฒนาโฮเต็ล ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งสง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลรวมแพทย์ทุ่งสง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลทุ่งสง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
คริสตจักรกิตติคุณทุ่งสง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
ร้านอาหารชารีฟ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403-41 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีขนส่งทุ่งสง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงแรม บุญญารัตน์ 44 ถ.ชัยชุมพล ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 0 7541 1382
0 7541 1391
0 7542 1921
ไทยวัฒนา โฮเต็ล 1 ถ.ผดุงราษฏร์ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 0 7541 1255-6
0 7541 1260
เทียมฟ้า โฮเต็ล 3 ถ.ชัยชุมพล ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 0 7541 1078/0 7541 1278
ถ้ำตลอด (วัดชัยชุมพล) ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
วัดเขาปรีดี ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 075-411873
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง