ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสองแพรก โพธิ์ทอง 61/2 หมู่1 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนประทีปวิไลศึกษา ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดบนถนน ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดสระประดิษฐ์ ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
สถานีอนามัยบ้านสองแพรก ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
มัสยิดบ้านป้าย(มัสยิดตีนดอนเหนือ) ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
มัสยิดนูรุดดีนยาอามาตุลอิสลาม ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
มัสยิดอิสลามอีมาเนียะห์ ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
มัสยิดบ้านกลาง ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
มัสยิดนาเร็นเอียะสาน ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง