ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจันพอ ตำบลดอนตะโก หมู่3 ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคูใหม่ ตำบลดอนตะโก 36/2 หมู่4 ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านวังหิน ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดใหม่ท่าสาย ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านฉาง ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดจันพอ ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดใหม่ท่าสาย ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดคลองเมียด ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดหญ้าปล้อง ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดจันพอ ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
สถานีอนามัยบ้านนาสร้าง ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง