ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหาร ตำบลไทยบุรี 104 หมู่7 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดพระหมาย ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดพระอาสน์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดโคกเหล็ก ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดนางตรา ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนทุ่งชน ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดพระหมาย ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดพระอาสน์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดโคกเหล็ก ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดนางตรา ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
สถานีอนามัยบ้านหาร ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
สถานีอนามัยชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง