ค้นพบจำนวน 17 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นเลียบ ตำบลโมคลาน 51/3 หมู่5 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโมคลาน ตำบลโมคลาน 62/4 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดใหญ่รัตนโพธิ์ ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดสวนหมาก ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดโมคลาน ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดใหญ่รัตนโพธิ์ ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดชัยธารามประดิษฐ์ ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดสวนหมาก ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดโมคลาน ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
สถานีอนามัยบ้านเลียบ ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
สถานีอนามัยบ้านโมคลาน ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
มัสยิดดารุนเอียะสาร ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
มัสยิดฮัลเกราะ ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
มัสยิดซากีนาตุ้ลกุมรอ ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง