ค้นพบจำนวน 30 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวคู ตำบลสระแก้ว 100 หมู่9 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสงวน สระแก้ว 222/1 หมู่3 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลักปลา ตำบลตลิ่งชัน 49/1 หมู่2 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาท้อน ต.ตลิ่งชัน 3 หมู่7 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านบ่อกรูด ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนสระแก้ววิทยา ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดปลักปลา ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านปากเจา ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดนากุน ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านอินทนิน ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านเราะ ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านหนองหว้า ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านหนับเภา ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดน้ำตก ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดสระแก้ว ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดโคกตะเคียน ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดบ่อกรูด ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดปลักปลา ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดปากเจาพัฒนาราม ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดนากุน ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดหัวคู ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดโสภณติวราราม ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดชุมโลง ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดสำนักม่วงสามัคคีธรรม ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดคงคาเลื่อน(วัดน้ำตก) ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
สถานีอนามัยบ้านปลักปลา ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
สถานีอนามัยบ้านสวน ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
น้ำตกสุนันทา ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง