ค้นพบจำนวน 23 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสาขา ตำบลท่าขึ้น หมู่2 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านประดู่หอม ตำบลท่าขึ้น 33/5 หมู่9 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดยางงาม ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดเทวดาราม ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดประดู่หอม ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดพระเลียบ ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดชลธาราม ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดสาขาชาติพงศ์(วัดยางงาม) ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดยางใน ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดเทวดาราม ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดโทตรี ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดประดู่หอม ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดพระเลียบ ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดชลธาราม ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
สถานีอนามัยบ้านสาขา ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
สถานีอนามัยบ้านประดู่หอม ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
หาดเราะวาริน ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
หาดเจ้าจอม ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
หาดท่าศาลา ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
หาดทรายแก้วรีสอร์ท ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
หาดไทยเพลส รีสอร์ท 51/3 หมู่1 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 08 9453 1227
0 7552 2015
0 7552 2021
หาดทรายแก้ว รีสอร์ท 103/1 หมู่1 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 075-349477
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง