ค้นพบจำนวน 41 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าศาลา หมู่1 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนท่าศาลา ถ.ท่าศาลา-นครศรีฯ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนปทุมมานุกุล ถ.ท่าศาลา-สิชล ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนอนุบาลอุบลวิทยา ถ.ท่าศาลา-นครศรีฯ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านในถุ้ง ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านสระบัว ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนประชานุเคราะห์ 8 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
ที่ว่าการอำเภอท่าศาลา ถ.ท่าศาลา-นครศรีฯ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา ถ.ท่าศาลา-นครศรีฯ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าศาลา ถ.ท่าศาลา-นครศรีฯ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
สำนักงานสรรพามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาท่าศาลา ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา ถ.ท่าศาลา-นครศรีฯ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดเสนาราม ถ.ท่าศาลา-สิชล ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดท่าสูง ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
มัสยิดดารุชซูฮูดร์ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
มัสยิดปาฎิอุ้ลอามาน ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
มัสยิดซูดารุดดีนบ้านสระบัว ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
มัสยิดบาลายใต้อารุดดีน ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
มัสยิดบ้านบางตง ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
หาดสระบัว ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
แสงทองรีสอร์ท ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงแรมท่าศาลาเลิฟอินน์ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าศาลา ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงพยาบาลท่าศาลา ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
หมู่บ้านปั้นหม้อ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401-4140 ถ.ท่าศาลา-นครศรีฯ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4140-401 ถ.ท่าศาลา-นบพิตำ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401-4141 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
หาดสระบัว หมู่6 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
เลิ๊ฟอินน์โฮเต็ล 232/4 หมู่11 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 0 7552 1304
บังกะโลแสนสุข 137/17 หมู่6 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 0 7532 1327
บังกะโลมนูญ 135/6 หมู่6 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 0 7552 1330
คุ้มสวัสดิ์ 207/61 หมู่3 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 0-7544-5022
0-7533-0666
วัดท่าสูง ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 075-521196
075-521963
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง