ค้นพบจำนวน 160 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหาร ตำบลไทยบุรี 104 หมู่7 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวคู ตำบลสระแก้ว 100 หมู่9 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสาขา ตำบลท่าขึ้น หมู่2 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสองแพรก โพธิ์ทอง 61/2 หมู่1 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสงวน สระแก้ว 222/1 หมู่3 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลักปลา ตำบลตลิ่งชัน 49/1 หมู่2 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านประดู่หอม ตำบลท่าขึ้น 33/5 หมู่9 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาท้อน ต.ตลิ่งชัน 3 หมู่7 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งชน ตำบลหัวตะพาน 8 หมู่6 ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตลาดอาทิตย์ ตำบลกลาย 122 หมู่4 ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นเลียบ ตำบลโมคลาน 51/3 หมู่5 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจันพอ ตำบลดอนตะโก หมู่3 ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคูใหม่ ตำบลดอนตะโก 36/2 หมู่4 ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโมคลาน ตำบลโมคลาน 62/4 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ตำบลไทยบุรี 127 หมู่8 ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าศาลา หมู่1 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านบ่อกรูด ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนสระแก้ววิทยา ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดปลักปลา ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านปากเจา ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดนากุน ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านอินทนิน ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านเราะ ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านหนองหว้า ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านหนับเภา ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดยางงาม ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดน้ำตก ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดเทวดาราม ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดประดู่หอม ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดพระเลียบ ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดพระหมาย ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดชลธาราม ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดพระอาสน์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนท่าศาลา ถ.ท่าศาลา-นครศรีฯ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดโคกเหล็ก ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนปทุมมานุกุล ถ.ท่าศาลา-สิชล ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนอนุบาลอุบลวิทยา ถ.ท่าศาลา-นครศรีฯ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดนางตรา ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนทุ่งชน ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านในถุ้ง ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนชุมชนใหม่ ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านสระบัว ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดสโมสร ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนประชานุเคราะห์ 8 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดใหญ่รัตนโพธิ์ ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดสวนหมาก ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนประทีปวิไลศึกษา ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดโมคลาน ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านวังหิน ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดใหม่ท่าสาย ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านฉาง ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดจันพอ ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
ที่ว่าการอำเภอท่าศาลา ถ.ท่าศาลา-นครศรีฯ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา ถ.ท่าศาลา-นครศรีฯ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าศาลา ถ.ท่าศาลา-นครศรีฯ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
สำนักงานสรรพามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาท่าศาลา ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา ถ.ท่าศาลา-นครศรีฯ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดเขาพนมไตรรัตน์ ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดสระแก้ว ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดโคกตะเคียน ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดบ่อกรูด ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดปลักปลา ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดปากเจาพัฒนาราม ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดนากุน ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดหัวคู ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดโสภณติวราราม ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดสาขาชาติพงศ์(วัดยางงาม) ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดชุมโลง ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดสำนักม่วงสามัคคีธรรม ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดคงคาเลื่อน(วัดน้ำตก) ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดยางใน ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดเทวดาราม ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดโทตรี ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดประดู่หอม ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดพระเลียบ ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดพระหมาย ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดชลธาราม ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดพระอาสน์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดโคกเหล็ก ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดเสนาราม ถ.ท่าศาลา-สิชล ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดนางตรา ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดท่าสูง ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดบนถนน ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดสโมสร(วัดถ่าน) ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดสระประดิษฐ์ ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดใหญ่รัตนโพธิ์ ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดชัยธารามประดิษฐ์ ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดสวนหมาก ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วัดโมคลาน ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง