ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยแหยง ตำบลเขาพระทอง ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาพระทอง ตำบลเขาพระทอง หมู่3 ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนเขาพระทอง ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนบ้านหนองบัว ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดเขาลำปะ ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดเขาเทียมป่า ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดเขาพระทอง ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีอนามัยบ้านเขาลำปะ ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีอนามัยบ้านเขาพระทอง ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง