ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกาโห่เหนือ ตำบลนาหมอบุญ หมู่5 ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลควนหนองหงษ์ หมู่1 ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนวัดสุกการาม ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดคงคาราม(วัดกาโห่ใต้) ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดสุกการาม(วัดกาโห่เหนือ) ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีอนามัยบ้านกาโห่เหนือ ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีอนามัยบ้านควนหนองหงษ์ ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41-4018 ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง