ค้นพบจำนวน 28 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพรุบัว ตำบลนางหลง หมู่5 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนางหลง ตำบลนางหลง 91 หมู่1 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตรอกแค ตำบลขอนหาด 217 หมู่4 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไม้เสียบ ตำบลเกาะขันธ์ 59/2 หมู่2 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนบ้านลานนา ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนบ้านนางหลง ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนวัดไม้เสียบ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนอัลฆอลีฟาตุ้ลกอดารียะห์ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนวัดควนใส ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนบ้านตรอกแค ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดทุ่งน้ำดำ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดทุ่งน้อย ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดไม้เสียบ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดควนใส ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีอนามัยบ้านนางหลง ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีอนามัยบ้านไม้เสียบ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
มัสยิดอัลบารอกัฏ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41-4270 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4018-41 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีรถไฟบ้านนางหลง ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีรถไฟบ้านตรอกแค ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง