ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนสมบูรณ์ ท่าประจะ 29 หมู่1 ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาลำปะ ตำบลท่าประจะ 121 หมู่5 ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนวัดดอนมะปราง ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนบ้านห้วยโส ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดดอนมะปราง ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดตะเคียนทอง ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดห้วยแหยง ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีอนามัยบ้านห้วยแหยง ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีบริการน้ำมันพีที ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สวนพูลรีสอร์ท ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง