ค้นพบจำนวน 25 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามแยก ตำบลชะอวด 75/3 หมู่2 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด 469 หมู่1 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนวัดรักขิตวัน ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนชะอวดวิทยา ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนชะอวด ถ.วุฒิราษฎร์รังสฤษดิ์ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนอนุบาลพรอุดม ถ.ประชาบำรุง ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนมัธยมศักดิศิลปิน ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนบ้านชะอวด ถ.วุฒิราษฎร์รังสฤษดิ์ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนวัดปากควน ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
ที่ว่าการอำเภอชะอวด ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด ถ.วุฒิราษฎร์รังสฤษดิ์ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สำนักงานเทศบาลตำบลชะอวด ถ.วุฒิราษฎร์รังสฤษดิ์ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอชะอวด ถ.วุฒิราษฎร์รังสฤษดิ์ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด ถ.วุฒิราษฎร์รังสฤษดิ์ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาชะอวด ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดรักขิตวัน ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดหมื่นระงับรังสรรค์ ถ.วุฒิราษฎร์รังสฤษดิ์ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดไทรหัวม้า ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีตำรวจภูธรอำเภอชะอวด ถ.วุฒิราษฎร์รังสฤษดิ์ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลชะอวด ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีรถไฟชะอวด ถ.วุฒิราษฎร์รังสฤษดิ์ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดหมื่นระงับรังสรรค์ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 075-380358
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง