ค้นพบจำนวน 114 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สพานีอนามัยตำบลวังอ่าง(บ้านหน้าควนหรั่ง) หมู่ที่ 4 ตำบลวังอ่าง 176 หมู่4 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวถนน ตำบลเคร็ง 85/1 หมู่1 ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยแหยง ตำบลเขาพระทอง ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามแยก ตำบลชะอวด 75/3 หมู่2 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพรุบัว ตำบลนางหลง หมู่5 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนางหลง ตำบลนางหลง 91 หมู่1 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตรอกแค ตำบลขอนหาด 217 หมู่4 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนสมบูรณ์ ท่าประจะ 29 หมู่1 ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนชิง ตำบลเคร็ง 12 หมู่9 ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนเงิน ตำบลบ้านตูล 45/1 หมู่1 ต.บ้านตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกาโห่เหนือ ตำบลนาหมอบุญ หมู่5 ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่เนิน ตำบลท่าเสม็ด 67/1 หมู่4 ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไม้เสียบ ตำบลเกาะขันธ์ 59/2 หมู่2 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาลำปะ ตำบลท่าประจะ 121 หมู่5 ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาพระทอง ตำบลเขาพระทอง หมู่3 ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลควนหนองหงษ์ หมู่1 ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด 469 หมู่1 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนบ้านกุมแป ต.บ้านตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนบ้านควนเงิน ต.บ้านตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนวัดสุกการาม ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนวัดดอนมะปราง ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนวัดรักขิตวัน ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนเขาพระทอง ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนชะอวดวิทยา ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนชะอวด ถ.วุฒิราษฎร์รังสฤษดิ์ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนอนุบาลพรอุดม ถ.ประชาบำรุง ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนมัธยมศักดิศิลปิน ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนบ้านชะอวด ถ.วุฒิราษฎร์รังสฤษดิ์ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนวัดปากควน ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนบ้านทุ่งโชน ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนวัดท่าเสม็ด ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนบ้านหนองบัว ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนบ้านห้วยโส ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนบ้านบางน้อย ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนบ้านควรชิง ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนวัดควนยาว ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนบ้านลานนา ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนบ้านนางหลง ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนวัดไม้เสียบ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนอัลฆอลีฟาตุ้ลกอดารียะห์ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนวัดควนเถียะ ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนวัดควนใส ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนบ้านตรอกแค ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนบ้านไสกุน ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
ที่ว่าการอำเภอชะอวด ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด ถ.วุฒิราษฎร์รังสฤษดิ์ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สำนักงานเทศบาลตำบลชะอวด ถ.วุฒิราษฎร์รังสฤษดิ์ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอชะอวด ถ.วุฒิราษฎร์รังสฤษดิ์ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด ถ.วุฒิราษฎร์รังสฤษดิ์ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาชะอวด ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดคงคาราม(วัดกาโห่ใต้) ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดสุกการาม(วัดกาโห่เหนือ) ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดดอนมะปราง ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดเขาลำปะ ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดเขาเทียมป่า ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดรักขิตวัน ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดเขาพระทอง ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดหมื่นระงับรังสรรค์ ถ.วุฒิราษฎร์รังสฤษดิ์ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดไทรหัวม้า ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดตะเคียนทอง ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดดิษฐวราราม(วัดท่าเสม็ด) ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดห้วยแหยง ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดควนป้อม ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดเขมาราม(วัดควนยาว) ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดทุ่งน้ำดำ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดทุ่งน้อย ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดไม้เสียบ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดสุขาสิทธาราม(วัดควนเถียะ) ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดควนใส ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีอนามัยบ้านกาโห่เหนือ ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีอนามัยบ้านควนหนองหงษ์ ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีอนามัยบ้านเขาลำปะ ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีอนามัยบ้านเขาพระทอง ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีอนามัยบ้านห้วยแหยง ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีอนามัยบ้านไร่เนิน ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีอนามัยบ้านควนชิง ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีอนามัยบ้านหัวถนน ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีอนามัยบ้านควนหรั่ง ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีอนามัยบ้านนางหลง ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีอนามัยบ้านไม้เสียบ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
มัสยิดคลองใหม่ ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
มัสยิดอัลบารอกัฏ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีบริการน้ำมันพีที ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง