ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลการะเกด 95/1 หมู่6 ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนวัดทายิการาม ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดท่าลิพง ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดทายิการาม ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดแจ้ง ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สถานีอนามัยตำบลการเกด ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สถานีตำรวจภูธรตำบลการะเกด ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง