ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีรักษา ตำบลท้องลำเจียก 85 หมู่7 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนบ้านปากเชียร ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนวัดเทพนิมิตร ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาเชียรใหญ่ ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดเทพนิมิตร ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สถานีอนามัยบ้านศรีรักษา ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงพยาบาลเชียรใหญ่ ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง