ค้นพบจำนวน 21 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางขลัง ตำบลบางตะพง หมู่2 ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางไทร ตำบลบางศาลา 10 หมู่3 ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทาบทอง หมู่2 ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านช่องขาด หมู่7 ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนวัดบางไทร ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนวัดป่าระกำ ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนบ้านหัวลำพู ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนวัดคงคาวดี ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนบ้านช่องขาด ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนบ้านสระกำ ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนวัดทาบทอง ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดเทพสิทธาราม ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดนิโครธาราม(วัดบางไทร) ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดป่าระกำ ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดคงคาวดี ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดหรงบน ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดทาบทอง ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สถานีอนามัยบ้านบางขลัง ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สถานีอนามัยบ้านช่องขาด ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สถานีอนามัยทาบทอง ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง