ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านกลาง หมู่2 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนวัดเภาเคือง ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนบางทองคำ ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนบ้านท่าขนาน ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดเภาเคือง ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดบางทองคำ ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดพรหมมัญพงศาราม ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง