ค้นพบจำนวน 24 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่ หมู่3 ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนวัดเหมก ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนวัดโคกกะถิน ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนวัดบางหว้า ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนอนุบาลเชียรใหญ่ ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนบ้านบางพระ ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนอนุบาลวิจิตร ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
ที่ทำการคณะเทศมนตรี ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
ที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่ ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สำนักงานเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่ ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดอัฒฑศาสนาราม ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดเหมกธรรมธาราม ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดเขาแก้ววิเชียร ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดโคกกะถิน ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดบางหว้า ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดเชียรใหญ่ ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดสำโรงงาม ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดปากเชียร ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สถานีอนามัยบ้านหัวป่าขลู่ ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียรใหญ่ ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง