ค้นพบจำนวน 104 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านกลาง หมู่2 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีรักษา ตำบลท้องลำเจียก 85 หมู่7 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางขลัง ตำบลบางตะพง หมู่2 ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางไทร ตำบลบางศาลา 10 หมู่3 ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท้ายทะเล ตำบลการะเกด 181 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทาบทอง หมู่2 ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนโตนด ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านช่องขาด หมู่7 ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคชธรรมราช ตำบลเสือหึง หมู่10 ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเนินธัมมัง ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว หมู่5 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาพระบาท เขาพระบาท 281/1 หมู่6 ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลการะเกด 95/1 หมู่6 ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แม่เจ้าอยู่หัว แม่เจ้าอยู่หัว หมู่7 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ต.ท่าขนาน ท่าขนาน ต.ท่าขนาน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่ หมู่3 ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนวัดบางไทร ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนวัดป่าระกำ ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนบ้านหัวลำพู ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนวัดเหมก ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนวัดคงคาวดี ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนบ้านช่องขาด ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนบ้านสระกำ ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนวัดทาบทอง ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนวัดโคกกะถิน ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนบ้านบางปรง ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนวัดบางหว้า ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนบ้านดอนตะโหนด ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนวัดเภาเคือง ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนบางทองคำ ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนอนุบาลเชียรใหญ่ ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนบ้านบางพระ ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนอนุบาลวิจิตร ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนบ้านท่าขนาน ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนบ้านปากเชียร ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนสระโพธิ์วิทยา ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนวัดเทพนิมิตร ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนเชียรใหญ่ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนวัดบ่อล้อ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนวัดทายิการาม ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนวัดแดง ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนบ้านคงคาล้อม ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
ที่ทำการคณะเทศมนตรี ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
ที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่ ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สำนักงานเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่ ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 3 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาเชียรใหญ่ ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดเทพสิทธาราม ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดนิโครธาราม(วัดบางไทร) ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดอัฒฑศาสนาราม ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดป่าระกำ ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดเหมกธรรมธาราม ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดคงคาวดี ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดหรงบน ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดเขาแก้ววิเชียร ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดทาบทอง ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดโคกกะถิน ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดบางหว้า ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดเชียรใหญ่ ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดชัยสุวรรณ ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดสำโรงงาม ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดเภาเคือง ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดบางทองคำ ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดปากเชียร ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดพรหมมัญพงศาราม ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดสระโพธิ์ ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดคลองขยัน ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดเทพนิมิตร ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดบ่อล้อ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดเทพรักษ์ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดท่าลิพง ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดทายิการาม ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดแจ้ง ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดแดง ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สถานีอนามัยบ้านหัวป่าขลู่ ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สถานีอนามัยบ้านบางขลัง ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สถานีอนามัยบ้านช่องขาด ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สถานีอนามัยทาบทอง ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สถานีอนามัยบ้านบางตะลุมพอ ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สถานีอนามัยบ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สถานีอนามัยบ้านศรีรักษา ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สถานีอนามัยบ้านคชธรรมราช ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สถานีอนามัยตำบลแม่เจ้าอยู่หัว ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สถานีอนามัยตำบลการเกด ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สถานีอนามัยตำบลเขาพระบาท ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สถานีบริการน้ำมันพีที ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียรใหญ่ ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง