ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังวัว ตำบลควนกลาง 216 หมู่1 ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากจัง ตำบลกะทูน 210 หมู่4 ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกะทูนเหนือ ตำบลกะทูน 355 หมู่1 ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
โรงเรียนวัดปากจัง ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
โรงเรียนวัดนางเอื้อย ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
วัดศรีมาราม(วัดกระทูนเหนือ) ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
วัดโพธาราม ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
วัดสุวรรณคีรี ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
สถานีอนามัยปากจัง ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
พี่หลวงรีสอร์ท ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
สวนเฉลิมพระเกียรติตำบลกะทูน ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
พี่หลวง รีสอร์ท 12 หมู่6 ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270 075-354843
089-8163255
ชอบริมน้ำ รีสอร์ท 25 หมู่6 ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270 075470991
0872713767
0890772331
กะทูนรีสอร์ท 139 หมู่6 ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270 075354317
0898717223
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง