ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากระแนะ เขาพระ 177 หมู่6 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบ่อน้ำร้อน 255 หมู่4 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิปูน 212 หมู่1 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนวัดมังคลาราม ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
โรงเรียนอนุบาลพิปูนวิทยา ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
โรงเรียนวัดโบราณาราม ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
ที่ว่าการอำเภอพิปูน ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
สำนักงานเกษตรอำเภอพิปูน ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
สำนักงานเทศบาลตำบลพิปูน ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิปูน ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาพิปูน ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
วัดมังคลาราม ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
วัดโบราณาราม ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
สถานีอนามัยบ่อน้ำร้อน ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
สถานีตำรวจภูธรอำเภอพิปูน ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
โรงพยาบาลพิปูน ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
น้ำตกหนานนกนางแอ่น ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
น้ำตกระแนะ หมู่6 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง